Bemmel en Haalderenstichting ondersteunt lokale initiatieven

De toegekende bedragen zijn van zeer uiteenlopende aard. In 2019 is rond de € 56.000,00 aan bijdragen verstrekt, terwijl in 2020 rond € 115.000,00 is toegekend incl. een eerste storting in het Bemmelse corona noodfonds.

Verleende tegemoetkomingen 2021 en 2022

Het bestuur komt jaarlijks drie tot viermaal bijeen om de aanvragen te behandelen. Bij de beoordeling worden de aanvragen met name getoetst aan de statutaire doelstelling van de stichting.

Conform deze doelstelling kan financiële steun worden verleend aan o,m. sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen in Bemmel, Ressen en Haalderen.

Als regel woorden eenmalige bijdragen verstrekt. Dan gaat het specifiek om bijdragen in investeringskosten van projecten en bijdragen in kosten van bijzondere eenmalige activiteiten zoals jubilea.

Er worden in principe geen exploitatiebijdragen verstrekt. Slechts bij uitzondering wordt in een zeer beperkt aantal gevallen een jaarlijks bescheiden bijdrage verstrekt voor de instandhouding van enkele publieksevenementen.

De afgelopen twee jaren zijn de navolgende eenmalige bijdragen verstrekt.De verstrekte jaarlijkse bijdragen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

2022

Orgelkring Bemmelorganisatie 4 theatervoorstellingen
POPkoor 200 Bemmeljubileumconcert
Stichting Natuurtuin Lingezegenaanschaf accugrasmaaier
Stichting Leergeld Oost Betuwesteun moeilijk bereikbare kinderen
Schuttersgilde Sint Bavo Angerenzilveren schild beschermheer
René Bremer Arnhemboek historie Molukkers in Bemmel en Haalderen
Stichting Bemmelse Dweildagaanschaf T-shirts
G. Alofs en G. Vaarwerk Haalderenboek vroegere middenstand Haalderen
Stichting De Minkhof Bemmelgedeeltelijke financiering aankoop gebouw
Muziekvereniging Valharding Huissenorganisatie Lingewaard Cup muziekver-verenigingen

2021

Stichting beheer kasteelterrein Ressenbebording ommetje Ressen
Stichting Theaterkerk Bemmel verbeteringklimaatbeheersing theater
Stichting Streekmuseum Lingewaarduitbrenging publicatie
Stichting Open Academie Bemmelproject blazersbende
KBO Bemmel-Doornenburgaanschaf dorpsauto
Michel Bongers Escharenboek Ode aan de Dorpsstraat Bemmel
Scouting Bemmelaanschaf polo’s
Scouting Huissenjubileumboekwerk
Sportclub Bemmeljubileum 75-jaarig bestaan
Stichting Damiano Nijmegenroute Wegen voor Zegen
Stichting Mea Vota Huissenrenovatie druivenkas
Museum Niemandsland Gendteducatieve programmas

Verleende tegemoetkomingen 2019 en 2020

2020

Rugbyclub De Betuwe Bemmel jubileumfestiviteiten
Smartlappenkoor Lingewaard Bemmel organisatie 7e korenfestival
Stichting Betuwe44 Oegstgeest filmproject Betuwe44
Stichting Gedenkpark Huissen-Stad gedenksteen begraafplaats Huissen-Stad
Stichting de Bol Bemmel herdenkingsconcert 4 mei
Stichting Scouting Danneburcht Huissen organisatie scoutingbandconcours
Stichting Spaanse Peper Lent theaterproductie “Wat de pot schaft”
Stichting Welzijn Lingewaard organisatie jongerenfeest Blitzz
RK Parochie Maria Magdalena herstel elektrische installatie kerkgebouw Haalderen
Harmonie Sint Caecilia Angeren jubileumbijdrage
Bevelander Muzikanten Huissen jubileumbijdrage
RK Universiteit Zuid Soedan aanschaf faciliteiten internetonderwijs
Stichting Orgelkring Bemmel startsubsidie
Stichting Oorlogsmuseum Gendt aanschaf mobiele educatiedependance
RK Parochie Maria Magdalena aanschaf apparatuur streamen kerkdiensten
Stichting Leergeld Bemmel stimulering activiteiten mee-doen-regeling
Activiteitenbegeleiding Lingehof Bemmel aanschaf materialen houtbewerking
Samenwerkende Bemmelse fondsen deelname corona noodfonds

2019

Vrouwenvereniging Haalderenjubileumactiviteiten
Vrouwenvereniging Haalderen jubileumactiviteiten
Vereniging De Zonnebloem afd. Bemmel jubileumactiviteiten
Damclub VBI Huissen organisatie Nederlands kampioenschap
CV De Kleibakkers Haalderen aanschaf podiumelementen
Werkgroep Kasteelterrein Ressen geofysisch onderzoek vroegere kasteeltuinen
Sint Donatuskoor Bemmel aanschaf piano
Nieuw Betuws Kamerkoor Huissen organisatie Requiemconcert
Coöperatie Lingewaard Energie U.A. Huissen organisatie activiteiten 1e lustrum
Dweilorkest De Dreumels Bemmel aanschaf nieuwe kleding
Historische Kring Angeren planten replica Wilhelminaboom
Stichting Lingewaard Natuurlijk Bemmel project Panorama Lingewaard
Stichting Streekmuseum Lingewaard Ressen herinneringsboekje 75 jaar bevrijding
Zangvereniging Cantilene Haalderen jubileumconcert
Stichting De Minkhof Bemmel aanschaf biljart
BOD De Sprinters Bemmel aanschaf materalen jeugdafdeling
Stichting Onze Waal Bemmel redouteproject (Mauritstoren)
CV De Geintrappers Bemmel aanschaf faciliteiten onderkomen De Kinkel
Kunst in Mea Vota Huissen organisatie kunstroute Huissen-Angeren
Koor in Beweging Gennep project De toekomst van een verleden
Historische Kring Bemmel expositie 75 jaar bevrijding
Stichting Leergeld Oost-Betuwe Bemmel ondersteuning activiteiten in Oost-Betuwe