Bemmel en Haalderenstichting ondersteunt lokale initiatieven

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 personen, waarvan drie bestuursleden woonachtig zijn in Bemmel. De drie Bemmelse bestuursleden zijn Henk de Ruijter, Ed Masselink en Dorine Burmanje. Verder zijn Maria Martens en Corné van Bergen lid van het bestuur.

Het bestuur van de stichting komt 4 keer per jaar bijeen om de ontvangen verzoeken te beoordelen. De volgende vergadering is 31 mei 2023. Verzoeken indienen voor 17 mei 2023

Volgende vergaderingen: